KUMPULAN NASYID FURSAN

Kumpulan FURSAN adalah sebuah kumpulan nasyid yg dianggotai oleh lima orang pegawai dan anggota Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Telah ditubuhkan semenjak tahun 1992 bagi memenuhi keperluan hiburan alternatif islam diperingkat ATM khasnya. Telah menghasilkan sebuah album bertajuk IBTIDA' pada awal tahun 2010..

BERSAMALAH KITA MENYOKONG INDUSTRI HIBURAN ALTERNATIF ISLAM!